Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tập trung xây dựng và phát triển thành phố Nam Định giai đoạn 2021-2025
Số ký hiệu văn bản 07-NQ/TU
Ngày ban hành 18/06/2021
Ngày hiệu lực 18/06/2021
Trích yếu nội dung Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tập trung xây dựng và phát triển thành phố Nam Định giai đoạn 2021-2025
Hình thức văn bản Nghị Quyết
Lĩnh vực Kinh tế
Người ký duyệt Phạm Gia Túc
Tài liệu đính kèm NQ07TU.pdf