Tổng số: 14
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
07-TB/VPTU 09/11/2020 Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua 01 xe ô tô 5 chỗ sản xuất năm 2020
Lượt xem: 792
Tải về 19
14/CT-TTg 07/06/2019 V/v tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng nhằm cải thiện chỉ số xếp hạng của Việt Nam
Lượt xem: 531
Tải về 9
681/QĐ-TTg 04/06/2019 V/v ban hành Lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững Việt Nam đến năm 2030
Lượt xem: 539
Tải về 18
13/CT-TTg 20/05/2019 Về phát triển bền vững
Lượt xem: 734
Tải về 16
34-CT/TW 20/05/2019 Về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống, khống chế bệnh dịch tả lợn Châu Phi
Lượt xem: 526
Tải về 11
15-QĐ/VPTW 30/01/2018 Quy định số 15-QĐ/VPTW ngày 30/01/2018 của Văn phòng Trung ương Đảng về việc quy định mã định danh của các cơ quan đảng trên mạng máy tính
Lượt xem: 679
Tải về 35
609-QĐ/TU 23/11/2017 Quyết định ban hành quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Nam Định
Lượt xem: 524
Tải về 13
03-KH/TW 25/07/2016 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
Lượt xem: 481
Tải về 18
469-KH/TWĐTN 17/06/2016 Kế hoạch tổ chức ĐH Đoàn các cấp, tiến tới ĐH Đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đoàn TNCS HCM
Lượt xem: 462
Tải về 13
05/CT-TW 15/05/2016 Chỉ thị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí minh
Lượt xem: 481
Tải về 22
12