image bannerimage banner
Khởi sắc xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu
Lượt xem: 281
Theo mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nam Định phấn đấu đến năm 2025 có 50% số xã, thị trấn trở lên đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao; 25% số xã, thị trấn trở lên đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; 50% số huyện đạt chuẩn NTM nâng cao và huyện Hải Hậu được công nhận huyện NTM kiểu mẫu. Đến nay, với nỗ lực của cả hệ thống chính trị và từng cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền… chương trình xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh đã có chuyển biến tích cực, đạt hiệu quả cao. 

Nông dân thị trấn Quỹ Nhất (Nghĩa Hưng) đầu tư trồng cà chua xuất khẩu cho hiệu quả kinh tế cao.

 

Thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM kiểu mẫu, xã Xuân Tiến (Xuân Trường) đã huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận, chung tay góp sức của các tầng lớp nhân dân. Đồng chí Phạm Đức Khang, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Xuân Tiến cho biết: Đảng ủy xã đã chỉ đạo các chi bộ, tổ chức đoàn thể, nhất là các đồng chí bí thư chi bộ, trưởng xóm đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân đoàn kết, tạo nên sức mạnh nội lực để thực hiện thành công các tiêu chí xây dựng NTM. Nhiều cán bộ, đảng viên đã đi đầu trong việc đóng góp, ủng hộ và tích cực vận động người thân trong gia đình, tuyên truyền nhân dân đóng góp, ủng hộ quỹ, tình nguyện hiến đất làm đường; xây dựng nhà văn hóa. Toàn xã đã huy động được 188,91 tỷ đồng để đầu tư các công trình, cơ sở hạ tầng đạt tiêu chí NTM kiểu mẫu. Nhân dân trong xã đã hiến 131.650m2 mở rộng đường giao thông nông thôn và làm các công trình của xã, xóm trị giá gần 20 tỷ đồng. Tiêu biểu là giáo họ Vinh Sơn đã hiến gần 70m2 đất để mở rộng đường giao thông nông thôn; nhân dân đóng góp trên 600 ngày công để kiên cố hoá đường giao thông thôn xóm, kênh mương; trồng cây, hoa và làm vệ sinh trên các tuyến đường. Từ nguồn vốn huy động, xã đã đầu tư cơ sở hạ tầng khang trang, tạo điều kiện cho kinh tế - xã hội phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, cảnh quan môi trường ngày càng “sáng - xanh - sạch - đẹp”. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã đạt 83,2 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo không thuộc bảo trợ xã hội giảm còn 0,74%.

Xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ trọng tâm, toàn diện, không có điểm kết thúc, huyện Giao Thủy phát động phong trào thi đua xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu trên địa bàn; phấn đấu hết năm 2023, huyện đạt huyện NTM nâng cao, năm 2025 đạt NTM kiểu mẫu. Theo đó, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Chương trình xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu với sự vào cuộc quyết liệt, sáng tạo. Đến nay, toàn huyện đã có 17/22 xã, thị trấn được công nhận đạt NTM nâng cao; 3 xã được công nhận đạt NTM kiểu mẫu là Giao Phong, Giao Thịnh, Giao Tân. Riêng xã Giao Phong được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lựa chọn thí điểm là một trong 3 xã của cả nước xây dựng xã NTM thông minh. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Giao Thủy Cao Thành Nam cho biết: “Để đạt được những kết quả quan trọng trong xây dựng NTM, huyện đã bám sát Quyết định số 23/2022/QĐ-UBND ngày 8-8-2022 của UBND tỉnh về triển khai xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu, trên cơ sở đó ban hành nghị quyết, chỉ thị và kế hoạch về thực hiện Chương trình xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025, từ đó chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thị trấn triển khai thực hiện. Đồng thời, huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động của mỗi người dân, nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ”. Cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã tranh thủ sự ủng hộ, hỗ trợ của các cấp, các ngành, người dân, doanh nghiệp và đã huy động nguồn lực hơn 990 tỷ đồng, trong đó trực tiếp đầu tư cho Chương trình xây dựng NTM với tổng số tiền trên 600 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân còn hiến hơn 320 nghìn m2 đất, góp trên 130 nghìn ngày công lao động và ủng hộ trên 100 tỷ đồng. Từ nguồn vốn huy động, huyện và các xã, thị trấn tập trung ưu tiên đầu tư xây dựng, hoàn thiện các tiêu chí NTM nâng cao, kiểu mẫu. Diện mạo nông thôn đổi thay theo hướng hiện đại, môi trường ngày càng sáng - xanh - đẹp. 

Là một trong những địa phương tiên phong của cả nước trong phong trào xây dựng NTM, tỉnh Nam Định đã chủ động nghiên cứu, ban hành bộ tiêu chí NTM nâng cao, kiểu mẫu, bắt tay vào công việc ngay sau khi về đích giai đoạn đầu của phong trào. Theo đó, hưởng ứng phong trào thi đua “Chung sức xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu” do tỉnh phát động và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, các cấp, các ngành, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân trong tỉnh tích cực hưởng ứng tham gia bằng nhiều hoạt động thiết thực. MTTQ các cấp tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ, thực hiện chức năng giám sát, chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động của các Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát cộng đồng; đẩy mạnh thực hiện Pháp lệnh Dân chủ ở cơ sở… Tổ chức ký giao ước thi đua thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh’’ gắn với phong trào “Xây dựng khu dân cư 5 không”. Duy trì và nhân rộng mô hình “Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường”; “Xứ, họ đạo tham gia bảo vệ tài nguyên môi trường” ở các xã có đông đồng bào Công giáo. Các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội: Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Liên đoàn Lao động đã tập trung tuyên truyền, vận động các cấp hội và hội viên, đoàn viên thực hiện tốt các phong trào thi đua, góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu. Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh luôn quan tâm nắm sát tình hình, tiến độ và kết quả xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu ở các huyện, thành phố để kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Quá trình triển khai thực hiện, các cấp ủy đều có kế hoạch và tổ chức kiểm tra, giám sát công tác lãnh đạo xây dựng NTM ở các địa phương. Với sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền và nhân dân, chương trình xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu của tỉnh đã có nhiều khởi sắc. Đến nay, toàn tỉnh có 189/204 xã, thị trấn đạt chuẩn NTM nâng cao, 19 xã được công nhận là xã NTM kiểu mẫu.

Để tiếp tục xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu đạt hiệu quả, thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các biện pháp, khơi dậy nội lực trong nhân dân, cụ thể hóa chủ trương, cùng với cách làm bài bản, sáng tạo, sự tâm huyết, trách nhiệm của những người đứng đầu, sự đoàn kết, đồng lòng của người dân nhằm góp phần tạo nên một diện mạo mới, vùng quê đáng sống./.

Theo baonamdinh.vn

image advertisement

image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 138
  • Hôm nay: 1760
  • Trong tuần: 23 849
  • Tất cả: 2769198

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẢNG BỘ TỈNH NAM ĐỊNH
Địa chỉ: số 55 đường Vị Hoàng, Tp Nam Định, tỉnh Nam Định
Điện thoại: 0228.3849308 - Fax: 0228.3840496
Giấy phép số 01/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định cấp ngày 16/5/2018
Email: trangthongtintinhuy@namdinh.gov.vn
Vui lòng ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Nam Định" khi phát hành lại thông tin từ website này!