Đoàn công tác Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị làm việc tại tỉnh ta
Ngày 13-9, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 9-12-2011 của Bộ Chính trị khoá XI về Xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá  hiện đại hoá và hội nhập quốc tế do đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo làm Trưởng Đoàn đã có buổi làm việc để khảo sát, đánh giá việc triển khai thực hiện Nghị quyết trên địa bàn tỉnh ta. Tham gia Đoàn công tác có đồng chí Phạm Tấn Công, Bí thư đảng đoàn, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo; lãnh đạo một số bộ, ban, ngành Trung ương.
Quang cảnh hội nghị.

Đón tiếp, làm việc với Đoàn công tác, về phía lãnh đạo tỉnh có các đồng chí: Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban TVTU: Phạm Thị Thu Hằng, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đoàn Văn Hùng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Trần Minh Thắng, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ngành, đoàn thể của tỉnh.

Các đồng chí: Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị khoá XI; Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; Phạm Tấn Công, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chủ trì hội nghị.  Ảnh: Viết Dư

 

Các đồng chí: Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị khoá XI; Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; Phạm Tấn Công, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Ảnh: Viết Dư

Tại buổi khảo sát, đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo kết quả 10 năm triển khai, thực hiện nghị quyết số 09-NQ/TW trên địa bàn tỉnh. Giai đoạn 2011-2021, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã ban hành 192 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa các nội dung của Nghị quyết 09-NQ/TW. Các cấp chính quyền, ngành chức năng đã tập trung tạo điều kiện về môi trường sản xuất kinh doanh bình đẳng và thuận lợi cho doanh nhân. Hỗ trợ đội ngũ doanh nhân mở rộng quy mô, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, khuyến khích phát triển doanh nhân khu vực nông thôn, hỗ trợ công tác đào tạo và bồi dưỡng doanh nhân. Phát huy vai trò của các Hiệp hội và tổ chức đại diện của cộng đồng doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân.

Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XI phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Viết Dư

 

Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương,Trưởng Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XI phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Ảnh: Viết Dư

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 09, đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân của tỉnh không ngừng phát triển cả về số lượng và chất lượng. Đến nay, đã có 10.958 doanh nghiệp và 845 chi nhánh, văn phòng đại diện (tăng 2,6 lần so với thời điểm năm 2011 về số lượng doanh nghiệp). Cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Nam Định có nhiều đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh. Quy mô nền kinh tế giai đoạn 2015-2020 được mở rộng so với thời kỳ 2010-2015. Năm 2021, tổng sản phẩm GRDP tăng 7,9%, cao hơn so với mức tăng bình quân của nhiệm kỳ trước (6,2%/năm); tổng giá trị hàng xuất khẩu đạt trên 2,9 tỷ USD; thu ngân sách đạt gần 8.000 tỷ đồng.

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị. Ảnh Hoàng Tuấn

 

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Ảnh: Hoàng Tuấn

Để xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân ngày càng vững mạnh, đóng góp tích cực hơn trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, tại buổi làm việc, các đồng chí lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương đã có nhiều ý kiến trao đổi, đóng góp với tỉnh trong thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW những năm tiếp theo. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cũng đề xuất với Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương có chính sách ưu tiên dành nguồn lực về đất đai để phục vụ phát triển công nghiệp nhất là xây dựng hạ tầng các khu, cụm công nghiệp của tỉnh; đẩy mạnh phân cấp việc quyết định đầu tư hạ tầng các khu, cụm công nghiệp cho địa phương để tăng tính chủ động, tự chịu trách nhiệm của địa phương trong thu hút đầu tư phát triển hạ tầng các khu, cụm công nghiệp; quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, hỗ trợ pháp lý liên ngành và các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp khác; quan tâm hướng dẫn, chia sẻ, hỗ trợ tư vấn cho các doanh nghiệp về xu hướng kinh doanh, xu hướng thị trường, phát triển thị trường mới.

Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại hội nghị. ảnh: Hoàng Tuấn

 

Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Ảnh: Hoàng Tuấn

Phát biểu tại buổi khảo sát, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc trân trọng cảm ơn Đoàn khảo sát của Ban Chỉ đạo Trung ương xây dựng Đề án tổng kết Nghị quyết số 09-NQ/TW đã về làm việc với Ban TVTU Nam Định; đồng thời nhấn mạnh, bên cạnh việc tiếp tục duy trì các chương trình, biện pháp hiệu quả đã thực hiện, thời gian tới tỉnh tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp về tìm hiểu, đầu tư vào tỉnh, nhất là các doanh nghiệp đầu tư các dự án công nghệ cao, thân thiện với môi trường, tạo nguồn thu ngân sách lớn, các dự án trong lĩnh vực xây dựng kết cấu hạ tầng công nghiệp, thương mại dịch vụ, hạ tầng đô thị, nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp.

Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện Nghị quyết 09 trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Hoàng Tuấn

 

Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện Nghị quyết 09 trên địa bàn tỉnh.

Ảnh: Hoàng Tuấn

Phát biểu kết luận buổi khảo sát, đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị khoá XI đánh giá cao sự chuẩn bị của Tỉnh uỷ cho chuyến khảo sát của Đoàn công tác. Các nội dung báo cáo và những đề xuất của tỉnh Nam Định góp phần hữu ích cho công tác tổng hợp thông tin về kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị. Đồng chí yêu cầu thời gian tới, tỉnh cần nhìn nhận trực diện, chủ động khắc phục các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Nghị quyết 09; có những giải pháp quyết liệt, đột phá hơn nhằm phát triển kinh tế và phát huy tốt hơn vai trò của đội ngũ doanh nhân Nam Định trong bối cảnh mới nhằm góp phần thực hiện mục tiêu mà Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cũng như Đại hội đảng bộ tỉnh đã đề ra. Tiếp tục đồng hành cùng doanh nhân, doanh nghiệp; coi doanh nhân, doanh nghiệp là đối tượng phục vụ; nỗ lực tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi; đẩy mạnh các hoạt động trợ giúp đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp, doanh nhân, nhất là các doanh nghiệp, doanh nhân trong các làng nghề. Chú trọng nghiên cứu đề xuất cơ chế hỗ trợ và khuyến khích hộ kinh doanh cá thể chuyển đổi và đăng ký hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, tăng nhanh về số lượng doanh nghiệp trong giai đoạn tới, thực hiện mục tiêu đạt 14,5 nghìn doanh nghiệp đăng ký tính đến năm 2025. Nghiên cứu ban hành các nghị quyết riêng về phát triển doanh nghiệp, phát triển đội ngũ doanh nhân, trong đó lưu ý không chỉ về số lượng mà còn chú trọng về chất lượng (năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, đạo đức doanh nhân)./.

Theo Báo Nam Định
Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 1,343
  • Trong tuần: 4,391
  • Tất cả: 1,578,884