Tăng cường công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng

Chiều 10-1, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020. Đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tới dự. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ: Lê Quốc Chỉnh, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Đoàn Văn Hùng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, các ngành trong khối nội chính và các huyện, thành phố.

Năm 2019, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, sâu sát, toàn diện của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện của các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, đặc biệt là các cơ quan trong khối nội chính, công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Công tác bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội được tăng cường. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, công tác cải cách tư pháp được quan tâm. Công tác phòng, chống tham nhũng tiếp tục được triển khai với nhiều giải pháp cụ thể, quyết liệt. Các vụ việc, vụ án tham nhũng được điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh. Trong năm, Công an tỉnh đã điều tra, khám phá 578/650 vụ án; phá 55 chuyên án; triệt xóa 62 băng nhóm hình sự; đấu tranh phá 29 chuyên án, xóa 14 đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh, 21 điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn tỉnh; khám phá 8 chuyên án về kinh tế, môi trường. Các cơ quan làm án phối hợp xét xử 4.603/6.636 vụ việc. Ngành Thanh tra tỉnh đã triển khai thực hiện 387 cuộc thanh tra, kiểm tra; qua đó đã phát hiện sai phạm cả về kinh tế và hiện vật, đã xử lý về kinh tế với số tiền 8.944,23 triệu đồng. Các cấp ủy Đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xử lý các vụ án tham nhũng; các cơ quan bảo vệ pháp luật đã tập trung khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử 23 vụ án tham nhũng trên địa bàn...

Năm 2020, công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp của tỉnh tập trung vào 8 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, cấp ủy, chính quyền các cấp, các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chỉ thị số 09-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn đại hội đảng bộ các cấp. Lực lượng vũ trang tỉnh duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; tăng cường phối hợp với các địa phương, đơn vị nắm chắc tình hình địa bàn, tuyến biên giới biển, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội. Các cơ quan tiến hành tố tụng chủ động phối hợp, nâng cao chất lượng công tác giải quyết các vụ án bảo đảm đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, chống oan sai và bỏ lọt tội phạm; tổ chức, triển khai thực hiện tốt công tác thi hành án. Các cấp, các ngành duy trì nền nếp và chủ động trong công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, tập trung giải quyết các vụ việc tồn đọng, khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, đơn thư liên quan đến nhân sự Đại hội Đảng, hạn chế đơn thư khiếu nại vượt cấp. Triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ của Chiến lược cải cách tư pháp. Tiến hành sửa đổi, bổ sung Quy định “sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp”; các Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với các cơ quan liên quan để phù hợp với các quy định hiện hành. Thực hiện rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội và kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước trong năm 2019 đối với một số đảng ủy trực thuộc và sở, ngành theo chỉ đạo, yêu cầu của Trung ương. 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp mà các sở, ban, ngành, địa phương của tỉnh đạt được trong năm 2019; khẳng định những kết quả đó đã góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, là điều kiện quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác nội chính, đồng thời đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng. Nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật. Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trong công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tập trung làm tốt công tác cải cách tư pháp. Chủ động giải quyết tốt đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, nhất là các vụ việc tồn đọng, đơn thư liên quan đến nhân sự Đại hội Đảng./.

Theo Báo Nam Định


Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 521
  • Trong tuần: 521
  • Tất cả: 811,158