Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về nhiệm vụ công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp

Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu Nam Định

Sáng 28/4/2021, Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 09/3/2021 của Bộ Chính trị về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Chương trình công tác năm 2021, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị trực truyến toàn quốc quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về nhiệm vụ công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; phát động công tác thi đua chuyên đề ngành Nội chính Đảng, giai đoạn 2021-2025. Các đồng chí: Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương; Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban; Phạm Gia Túc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học, Nguyễn Thanh Hải; đại diện Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương, Ủy Ban kiểm tra Trung ương; cán bộ, công chức Ban Nội chính Trung ương; tại 63 điểm cầu trực tuyến có đại diện thường trực tỉnh ủy, thành ủy; lãnh đạo một số cấp ủy, cơ quan nội chính tại địa phương và gần 1.500 cán bộ, công chức ngành Nội chính Đảng.

Dự hội nghị điểm cầu của tỉnh có các đồng chí: Lê Quốc Chỉnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Hoàng Nguyên Dự, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy và toàn thể cán bộ, công chức Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Hội nghị đã nghe đồng chí Võ Văn Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về nhiệm vụ công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp. Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, ngành Nội chính Đảng đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp nhiệm kỳ 2021-2026.

Hội nghị đã nghe đồng chí Phạm Gia Túc - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương trình bày Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về nhiệm vụ công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp.

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Quốc Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát động thi đua chuyên đề giai đoạn 2021-2025 “phát hiện và tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng; chủ trì tham mưu xử lý các vấn đề phức tạp, nổi cộm về an ninh trật tự tại địa phương”.

Hội nghị đã ghi nhận 10 ý kiến phát biểu tham luận của ban nội chính các tỉnh ủy, thành ủy tập trung vào việc triển khai thực hiện và đề xuất những giải pháp nhằm nhằm nâng cao hiệu quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp và thi đua chuyên đề giai đoạn 2021-2025.

Phát biểu kết thúc Hội nghị, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương nhấn mạnh:

- Ngành Nội chính đảng cần tập trung trung làm tốt nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu, đề xuất các quan điểm, chủ trương, định hướng lớn của Đảng về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; hoàn thiện thể chế, pháp luật về nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

- Kiên trì, quyết liệt trong tham mưu chỉ đạo phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực để “không dám tham nhũng”.

- Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp.

- Chủ động phối hợp, tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và thực hiện nghiêm các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội đã đề ra theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng./.

Ban Nội chính Tỉnh ủy

 

 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 1,165
  • Trong tuần: 8,364
  • Tất cả: 1,462,834