image bannerimage banner
Phát biểu của đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tại Hội nghị
Lượt xem: 2106

Kính thưa đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ;

Kính thưa các đồng chí Ủy viên BCH Trung ương Đảng, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố; đại diện Đại sứ quán các nước và tổ chức quốc tế;

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Nam Định;

Thưa các vị đại biểu khách quý, các nhà doanh nghiệp cùng toàn thể Nhân dân! 

 

 

Trong không khí vui tươi, phấn khởi của những ngày đầu Xuân Giáp Thìn 2024, hôm nay, tỉnh Nam Định long trọng tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Xúc tiến đầu tư năm 2024. Đây là sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng đối với Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân tỉnh Nam Định.

Tại Hội nghị quan trọng này, rất vinh dự cho tỉnh Nam Định được đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; các đồng chí Ủy viên BCH Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo các tỉnh bạn, đại diện Đại sứ quán các nước và tổ chức quốc tế, các nhà doanh nghiệp đến dự, chung vui, động viên, khích lệ. Đặc biệt, đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đã trực tiếp trao Quyết định và phát biểu chỉ đạo, động viên Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong tỉnh.

Thay mặt tỉnh Nam Định xin được tiếp thu đầy đủ và thực hiện nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ. Nhân dịp này, chúng tôi trân trọng cảm ơn Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và Hội đồng Thẩm định quốc gia đã quan tâm, giúp đỡ, phối hợp để hoàn thành đồ án Quy hoạch tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, bảo đảm tiến độ và đạt chất lượng cao. 

Đồng thời, ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, sáng tạo, tập trung sức lực, trí tuệ của cả hệ thống chính trị, các đơn vị tư vấn; trân trọng cảm ơn ý kiến đóng góp tâm huyết của các tỉnh, thành phố trong vùng đồng bằng sông Hồng, các chuyên gia, nhà khoa học, các tổ chức, cá nhân, cộng đồng doanh nghiệp và đông đảo nhân dân trong suốt quá trình lập đồ án Quy hoạch tỉnh.

Xin trân trọng cảm ơn các doanh nghiệp, các nhà đầu tư đã quan tâm, đầu tư, sản xuất, kinh doanh tại tỉnh, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Kính thưa Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà!

Kính thưa các đồng chí và quý vị đại biểu khách quý!

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch tỉnh Nam Định và chính thức công bố ngày hôm nay, có vai trò, ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh Nam Định; là bước thể chế hóa, khái quát hóa về khát vọng, tầm nhìn, quan điểm, mục tiêu, định hướng phát triển cho toàn tỉnh và từng ngành, lĩnh vực, địa phương trong tỉnh. 

Quy hoạch tỉnh được phê duyệt với 3 vùng kinh tế động lực, 4 trung tâm đô thị động lực, 5 hành lang kinh tế, 9 nhiệm vụ trọng tâm và đột phá phát triển, là cơ sở pháp lý quan trọng nhất để triển khai thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, sắp xếp không gian, phân bổ nguồn lực, nhằm khai thác, phát huy tối đa các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, mở ra cánh cửa lớn thu hút đầu tư; phấn đấu đến năm 2030, Nam Định trở thành tỉnh phát triển nhanh, toàn diện, bền vững, là tỉnh phát triển khá của cả nước, một trong những trung tâm phát triển quan trọng của vùng Nam đồng bằng sông Hồng và đến năm 2050 trở thành trung tâm kinh tế hiện đại, động lực phát triển quan trọng của vùng đồng bằng sông Hồng.
Kính thưa các vị đại biểu khách quý! 

Thưa toàn thể các đồng chí!

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, để thực hiện tốt nội dung quy hoạch, đưa mục tiêu, tầm nhìn phát triển tỉnh Nam Định trở thành hiện thực, đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong tỉnh cần tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

Thứ nhất, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các nội dung cốt lõi của quy hoạch tới các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân, nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức và quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả trong thực hiện quy hoạch. Thực hiện công khai nội dung quy hoạch đối với từng ngành, lĩnh vực, địa phương… trên tất cả các nền tảng thông tin để cán bộ, công chức, viên chức, các nhà tư vấn, các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước và toàn dân hiểu được tiềm năng, thế mạnh, dư địa, khát vọng phát triển của tỉnh.  

Thứ hai, thực hiện nghiêm công tác quản lý quy hoạch, vừa bảo đảm quy hoạch được triển khai trong thực tế, vừa tận dụng tối đa nguồn lực trong thực hiện theo quy hoạch. Từng nhiệm vụ phải xác định mục tiêu cụ thể, xác định rõ thời gian hoàn thành và phân công trách nhiệm cho từng tổ chức, cá nhân, làm cơ sở để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện. 

Thứ ba, khẩn trương rà soát, điều chỉnh, phê duyệt các quy hoạch chuyên ngành, quy hoạch liên vùng huyện, nhất là quy hoạch về đất đai, xây dựng theo quy định, đặc biệt là kế hoạch sử dụng đất của tỉnh giai đoạn 2021-2025 và xây dựng kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2026-2030 bảo đảm sử dụng đất hiệu quả, tạo nguồn lực cho phát triển, tăng thu ngân sách, thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, dịch vụ. Sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn vốn ngân sách Nhà nước cho đầu tư phát triển, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm vào các ngành, lĩnh vực then chốt, các công trình kết cấu hạ tầng có tính lan tỏa lớn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Tập trung thu hút các nguồn lực để xây dựng hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu du lịch, phát triển các đô thị, các dự án hạ tầng cung cấp điện, viễn thông, thủy lợi, cấp nước,… được phê duyệt trong Quy hoạch tỉnh.

Thứ tư, tiếp tục đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số, lấy chính quyền số làm động lực để phát triển kinh tế số, xã hội số, tạo đột phá trong cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Thực hiện tốt các chính sách xã hội hóa, đa dạng các hình thức đầu tư, đổi mới, tăng cường xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước theo hướng xúc tiến đầu tư các thị trường quan trọng như: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, châu Âu,... các tập đoàn, doanh nghiệp lớn, công nghệ cao, thân thiện với môi trường, tạo công ăn việc làm, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lao động và tăng thu ngân sách cho tỉnh.

Thứ năm, quan tâm đầu tư phát triển văn hóa hài hòa với kinh tế, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phát triển ngành công nghiệp văn hóa, bảo tồn di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch. Đẩy mạnh công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế. Đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, góp phần ổn định để phát triển tỉnh nhanh và bền vững.

Thưa các quý vị đại biểu khách quý! Thưa toàn thể hội nghị!

Tại Hội nghị hôm nay, tỉnh Nam Định cũng đã trao Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 07 dự án với tổng số vốn đăng ký gần 420 triệu USD; ký Bản ghi nhớ đầu tư với 09 nhà đầu tư để triển khai thực hiện các dự án xây dựng hạ tầng các khu công nghiệp, trung tâm thương mại, khu du lịch sinh thái,… đây đều là những dự án quan trọng, có số vốn đầu tư lớn, tạo nền tảng và tác động sâu rộng đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tôi đề nghị các nhà đầu tư khẩn trương hoàn thiện công tác khảo sát, nghiên cứu, lập dự án để hoàn tất các thủ tục đầu tư theo quy định, cụ thể hóa từ bản ghi nhớ hôm nay thành công trình thực tế. Tôi yêu cầu các cấp chính quyền trong tỉnh, các sở, ngành, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư trong suốt quá trình thực hiện để sớm đưa các dự án vào hoạt động, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh Nam Định.

Với tinh thần đổi mới sáng tạo, đoàn kết, “quyết tâm”, “quyết liệt”, “quyết làm”, tỉnh Nam Định sẽ tập trung chỉ đạo triển khai nhanh các kế hoạch, chương trình hành động, đề án cụ thể hóa Quyết định phê duyệt Quy hoạch của Thủ tướng Chính phủ; cam kết thực hiện cải cách hành chính, thủ tục đầu tư thuận lợi, đúng quy định của pháp luật để tạo điều kiện cho các nhà đầu tư thành công ở tỉnh, coi các nhà đầu tư là công dân danh dự của tỉnh và thành công của nhà đầu tư là thành công của tỉnh Nam Định. 

Tỉnh Nam Định kính mong tiếp tục nhận được sự quan tâm giúp đỡ nhiều hơn nữa của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các tỉnh, thành phố bạn. Đồng thời, tôi trân trọng đề nghị các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh tiếp tục nỗ lực, nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm thực hiện thành công quy hoạch, góp phần xây dựng tỉnh Nam Định ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Một lần nữa, xin trân trọng cảm ơn và kính chúc đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, các đồng chí Ủy viên BCH Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố bạn; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh; những người con quê hương Nam Định; các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cùng toàn thể các quý vị đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc và nhiều thành công mới.

Xin trân trọng cảm ơn!

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẢNG BỘ TỈNH NAM ĐỊNH
Địa chỉ: số 55 đường Vị Hoàng, Tp Nam Định, tỉnh Nam Định
Điện thoại: 0228.3849308 - Fax: 0228.3840496
Giấy phép số 01/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định cấp ngày 16/5/2018
Email: trangthongtintinhuy@namdinh.gov.vn
Vui lòng ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Nam Định" khi phát hành lại thông tin từ website này!

Chung nhan Tin Nhiem Mang