image bannerimage banner
HĐND tỉnh tổ chức kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất
Lượt xem: 163
Sáng 9-4, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ mười bảy để xem xét và quyết định một số nội dung quan trọng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Các đồng chí: Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban TVTU, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; các vị đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX và lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương liên quan tới dự.

anh tin bai

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự kỳ họp.

anh tin bai

Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp.

anh tin bai

Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự kỳ họp.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Quốc Chỉnh nhấn mạnh: Để kịp thời đáp ứng việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét, quyết định các nhóm nội dung chính gồm: Việc giao biên chế công chức quản lý hành chính Nhà nước, phân bổ tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách Nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên, các tổ chức Hội của tỉnh Nam Định năm 2024 và giao chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP, ngày 30-12-2022 của Chính phủ; Quyết định chủ trương đầu tư 4 dự án, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư 3 dự án, chấp thuận chủ trương điều chỉnh 7 dự án; Chấp thuận bổ sung danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất và danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa sang mục đích khác năm 2024 trên địa bàn tỉnh; Quy hoạch xây dựng vùng liên huyện Nam Trực - Trực Ninh đến năm 2040 tầm nhìn đến năm 2050; Thực hiện quy trình về công tác cán bộ thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh. Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực thảo luận để HĐND tỉnh xem xét và quyết định các nội dung đảm bảo dân chủ, trí tuệ, đoàn kết và đúng quy định của pháp luật.

anh tin bai

Chủ tọa kỳ họp.

Ngay sau khai mạc, lãnh đạo các sở, ngành liên quan, thành viên UBND tỉnh trình bày các đề án, dự thảo Nghị quyết thuộc các lĩnh vực: nội vụ, đầu tư công, xây dựng, tài nguyên và môi trường. Các Ban HĐND tỉnh trình bày báo cáo kết quả thẩm tra về các đề án, dự thảo Nghị quyết của UBND tỉnh trình tại kỳ họp.

Thảo luận tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh đã thống nhất cao với nội dung UBND tỉnh trình; khẳng định nhiều nội dung, cơ chế, chính sách là cơ sở pháp lý quan trọng để kịp thời giải quyết hiệu quả các vướng mắc, khó khăn phát sinh trong thực tiễn của tỉnh.

anh tin bai

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đình Nghị giới thiệu nhân sự để Kỳ họp xem xét, bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh.

 Tiếp đó, tại Kỳ họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đình Nghị đã giới thiệu để các đại biểu HĐND tỉnh dự Kỳ họp xem xét, bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, các đại biểu HĐND tỉnh đã bỏ phiếu bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh đối với đồng chí Đại tá Nguyễn Hữu Mạnh, Giám đốc Công an tỉnh, với 57/57 phiếu đồng ý, đạt 100% số đại biểu có mặt tán thành, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh đã trúng cử chức danh Ủy viên UBND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026.

anh tin bai

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Quốc Chỉnh và các đồng chí Chủ tọa kỳ họp HĐND tỉnh bỏ phiếu bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh.

Tại Kỳ họp thứ mười bảy, các đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua 16 nghị quyết quan trọng.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Quốc Chỉnh khẳng định, sau thời gian làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, kỳ họp đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. Để tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua, HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các cấp, các ngành, các địa phương theo chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của mình chủ động triển khai thực hiện các nghị quyết đảm bảo đạt hiệu quả thiết thực. Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các vị đại biểu HĐND tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường các hoạt động giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả các nghị quyết đã được ban hành.

anh tin bai

Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua các nghị quyết kỳ họp.

16 nghị quyết thông qua tại kỳ họp thứ mười bảy, HĐND tỉnh khóa XIX:

1- Nghị quyết về việc giao biên chế công chức quản lý hành chính Nhà nước, phê duyệt tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách Nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên, các tổ chức Hội của tỉnh Nam Định năm 2024 và giao chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP.

2- Nghị quyết về chấp thuận bổ sung danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Nam Định.

3- Nghị quyết về việc chấp thuận bổ sung danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10ha đất trồng lúa sang mục đích khác năm 2024 trên địa bàn tỉnh Nam Định.

4- Nghị quyết thông qua Quy hoạch xây dựng vùng liên huyện Nam Trực - Trực Ninh đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050

5- Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án xây dựng hạ tầng khu dân cư tập trung thôn La Chợ, xã Mỹ Tiến, huyện Mỹ Lộc.

6- Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp đường trục xã Hải Anh, huyện Hải Hậu (đoạn từ Đền Ba Bà Chúa đến Quốc lộ 37B).

7- Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường nối từ Trung tâm xã Liên Minh đến thôn Hổ Sơn, đấu nối với tuyến đường từ đường Chợ Lời – Đại Thắng đến Quốc lộ 37B, huyện Vụ Bản.

8- Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án xây dựng, cải tạo, nâng cấp Trường Trung học phổ thông Giao Thủy C.

9- Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng khu dân cư tập trung xã Trực Nội, huyện Trực Ninh.

10- Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng khu dân cư tập trung xã Giao Lạc, huyện Giao Thủy.

11- Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng khu dân cư tập trung xã Nam Cường, huyện Nam Trực.

12- Nghị quyết về chấp thuận chủ trương điều chỉnh nguồn vốn đầu tư và thời gian thực hiện Dự án giảm sóng ổn định bãi và trồng rừng ngập mặn bảo vệ nam Cồn Xanh, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định.

13- Nghị quyết về chấp thuận chủ trương điều chỉnh nguồn vốn đầu tư và thời gian thực hiện Dự án bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Nam Định giai đoạn 2015-2020.

14- Nghị quyết về chấp thuận chủ trương điều chỉnh thời gian thực hiện các dự án đầu tư công.

15- Nghị quyết về chấp thuận chủ trương điều chỉnh nguồn vốn và thời gian thực hiện Dự án xây dựng tuyến đường huyện nối từ đê tả Đáy đến đường 57B huyện Ý Yên.

16- Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026.  

Nguồn: baonamdinh.vn

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẢNG BỘ TỈNH NAM ĐỊNH
Địa chỉ: số 55 đường Vị Hoàng, Tp Nam Định, tỉnh Nam Định
Điện thoại: 0228.3849308 - Fax: 0228.3840496
Giấy phép số 01/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định cấp ngày 16/5/2018
Email: trangthongtintinhuy@namdinh.gov.vn
Vui lòng ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Nam Định" khi phát hành lại thông tin từ website này!

Chung nhan Tin Nhiem Mang